Network Menu

Sök SWEA Internationals stipendium

SWEA Internationals stipendium på USD 10.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer.
Den sökande måste ha en grundutbildning (bachelor) vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande. Den sökande ska ha etablerat kontakt med ett lärosäte utanför sitt eget, via en antagen plats eller en inbjudan att forska där.

Ansökningshandlingar och information om stipendiet finns på SWEA Internationals webbplats, https://interkult.sweaarkiv.org/ansokningshandling/

, ,

Comments are closed.