Network Menu

Bli medlem

Att vara medlem är ett bra och roligt sätt att komma i kontakt med andra svensktalande kvinnor. Du är en del av SWEA Hollands gemenskap.

SWEA Holland startades 1992 och vi är idag ca 45 Sweor i olika åldrar med ett stort nätverk. Det innebär även en världsvid vänskap eftersom vi är en internationell organisation med 70 avdelningar över hela världen.

Varför bli medlem?

 • det är skönt att kunna ha kontakt med andra som tagit steget före dig
 • det är roligt att träffa nya människor och tala svenska
 • det är ett värdefullt svenskt nätverk, både i Nederländerna och ute i världen.
 • det ger dig möjligheter att lära dig nya saker.

SWEA Holland har en programgrupp som ordnar aktiviteter av skilda slag. Det kan vara utflykter, föredrag av Sweor eller inbjudna föreläsare, middagar, sportaktiviteter etc.

Klicka på länken och läs mer om våra aktiviteter.

När du är medlem får du:

 • rösta på årsmötet
 • tillgång till vår slutna Facebook-grupp
 • SWEA Internationals tidning Forum
 • information via e-post om olika aktiviteter som anordnas runt om i Nederländerna

För att bli medlem ska du vara:

 • svensktalande kvinna
 • över 18 år
 • bosatt i Holland

Medlemsavgiften

Avgiften för 2022 är € 55,- och €27,50 för dig som är under 25 år (hälften om du blir medlem för första gången efter 1 september).

Anmälning

Du anmäler ditt intresse genom att fylla i medlemsblanketten på nästa sida.

Vill du veta mer eller har frågor om medlemskapet kan du kontakta
Maria Kroezen-Åkersten, medlemsansvarig,via e-post sweahollandmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.