Network Menu

Kulturstipendiet

SWEA Holland har hittills vid fyra tillfällen, 2002, 2007, 2012 och 2017 delat ut kulturstipendium. Ändamålet med stipendiet är att främja SWEAs syfte: “att stödja, bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia, svenska språket, svensk kultur och tradition”. Stipendiet delas ut vart femte år. Summan varierar beroende på stipendieansökningarnas karaktär och kvalitet samt föreningens ekonomi.

Kulturstipendiet 2017: Ella Stenstedt & Lovisa Minkiewicz

I samband med 25-årsjubileet den 20 maj 2017 delade SWEA Holland ut kulturstipendiet för fjärde gången.

Ella Stenstedt får SWEA Hollands kulturstipendium för att fortsätta sina studier på Konservatoriet i Amsterdam. Foto: Margareta Svensson

Ella Stenstedt studerar klassisk musik för andra året på Konservatoriet i Amsterdam. Hon har sökt SWEA Hollands stipendium för att bekosta sina fortsatta musikstudier.

 

Berätta om ditt instrument, hur blev det kontrabas?

Jag förälskade mig i den redan när jag var sju år och fick provspela. Sedan jag var fjorton år har jag spelat seriöst, det första målet var musikgymnasiet, sedan ville jag gå på musikhögskola.

Varför ville du till Amsterdam?

Jag visste att det fanns en bra kontrabaslärare här, Rick Stotijn, som har spelat i Sveriges Radios Symfoniorkester, han var min idol.

Redan från början trivdes jag här, Amsterdam är verkligen en inspirerande stad, människor är öppna för kultur och det finns många podier.

Ella Stenstedt har spelat kontrabas sedan hon var sju år. Foto: Margareta Svensson

Vad kände du när du fick reda på att du får ett stipendium från SWEA Holland?

Jag kände mig väldigt ärad av att få stipendium från en så viktig organisation, det är jättekul!

På vilket sätt kan du bidra till att sprida kunskap om svensk kultur?

Genom att dela med mig av svensk musik, det finns fina svenska tonsättare som inte är så kända utanför Sverige, exempelvis Atterberg, Stenhammar och Petterson Berger.

Som svensk kvinna känner jag också att jag kan vara ett exempel. Vi har fått lära oss att våga ta mera plats, att säga ifrån när det behövs. Jag får ofta höra att jag är lite pojkaktig, samtidigt är jag väldigt ambitiös som så många tjejer.

Stipendiekommitténs motivering:

Ella Stenstedt är en lovande kontrabasist som vill introducera svensk musik bland de internationella studenterna under sin utbildning på Conservatorium van Amsterdam. Dessutom verkar hon för jämställdhet i dagens symfoniorkestrar, dvs. fler kvinnor i en mansdominerad värld. När det gäller hennes eget instrument så är könsfördelningen i orkestrarna oftast fortfarande traditionell, och kan behöva luckras upp genom att uppmuntra kvinnliga musiker tidigt i karriären.

 

Lovisa får SWEA Hollands kulturstipendium för att undersöka svenska porslinstekniker. Foto: Margareta Svensson

Lovisa Minkiewicz studerar produktdesign på Artez, Hogeschool voor de Kunsten, i Arnhem. Hon är inne på andra året av sin utbildning nu och har sökt SWEA Hollands stipendium för att kunna resa till Sverige och undersöka svenska porslinstekniker.

Hur kändes det att få ett stipendium?

Jag blev så glad att jag inte visste vad jag skulle säga, det är verkligen jätteroligt.

Vad betyder stipendiet för dig?

Att jag kan göra det som jag velat göra länge. Jag har varit mycket i Sverige, men alltid tillsammans med min familj och hos mina släktingar. Det här kommer att bli första gången som jag reser till Sverige på egen hand. Det skall bli spännande.

Lovisas skål för goda mellanmål. Foto: Lovisa Minkiewicz

Vad skall du göra precis?

Jag skall resa till Sverige under sommaren, mina lärare har kontakter med svenska keramiker som jag kan få lektioner av.

Vad är det som är så speciellt med svensk design?

Svensk design känns uppriktig på något sätt. Den är minimalistisk men har något varmt samtidigt. I jämförelse med nederländsk design är det mjukare och lugnare former.

Jag känner mig ofta lite annorlunda, kanske beror det just på det svenska inflytandet. Tack vare det här stipendiet får jag tillfälle att upptäcka den sidan hos mig själv lite bättre.

Stipendiekommitténs motivering:

Lovisa Minkiewicz skall studera svensk porslins/keramiktillverkning samt design på flera ställen i Sverige för att kunna överföra det på produktframställning under sin utbildning på Konsthögskolan ARTEZ i Arnhem. Dessutom värnar Lovisa om det svenska språket och svenska traditioner trots att hon är född och uppvuxen i Holland, vilket är imponerande. Genom att integrera sin delvis svenska bakgrund i utbildningen, så utvecklar hon sin roll som framtida kulturförmedlare inom designområdet och skapar nya kulturella förbindelser mellan Sverige och Nederländerna.

 

Kulturstipendiet 2012: Anna Büchel & Andrea Tjäder

Anna Büchel och Andrea Tjäder

Anna Büchel och Andrea Tjäder, båda studerande vid Koninklijk Conservatorium i Haag med inriktning på klassisk sång

Under SWEA Hollands jubileumsfest pingstafton 2012 utdelades vårt kulturstipendium till Anna Büchel och Andrea Tjäder, båda studerande vid Koninklijk Conservatorium i Haag med inriktning på klassisk sång.

Anna uppvisar ett imponerande CV trots sina unga år, med en gedigen utbildning samt flera framträdanden i klassiska operor. Vidare framstår Anna som en mycket lovande sopran genom de referenser som SWEA Hollands stipendiegrupp har tagit del av. Stipendiekommittén var enig i valet av Anna med motiveringen att hon på ett framstående och professionellt sätt kommer att representera Sverige ute i den internationella operavärlden. Det är med stor glädje som vi med vårt stipendium kan bidra till hennes master Class i St. Petersburg.

Andrea är en sopran som specialiserar sig i tidig musik på konservatoriet i Haag. Hon utmärkte sig redan tidigt som en duktig sångerska, bland annat under sina år på konservatoriet i Birmingham där hon deltog i många operauppsättningar. Stipendiekommittén är övertygad om att Andreas professionella och personliga kvalitéer förtjänar att lyftas fram och vill genom SWEA Hollands kulturstipendium stödja hennes internationella ambitioner. Stipendiet är avsett för en master Class med sopranen Emma Kirkby vid den årliga Dartington Summer School i Storbritannien i juli månad.

Vi ber att få önska Anna och Andrea all lycka i en framtida karriär.

Stipendiekommittén

 

Kulturstipendiet 2007: Linda-Maria Birbeck

Linda-Maria BirbeckLinda-Maria är en ung, innovativ fotograf. Hennes bilder har redan uppmärksammats och rönt uppskattning på en rad utställningar. Hon har nya spännande idéer med potential att nå en stor publik.

SWEA Holland vill genom detta stipendium ge Linda-Maria stöd och inspiration att fortsätta utveckla sitt arbete och konstnärskap.

Linda-Marias strävan att göra socialreportage, och då över något så alldagligt svenskt som “Svensson”, är mycket intressant, liksom hennes metod att genom empati i ord och bild fånga verkligheten på ett sätt som får oss att känna igen oss själva. Vi lever i en tid då bildspråket blir allt viktigare och en kombination av bild och berättande appellerar till många.

Att svenska Linda-Maria numera gjort Nederländerna till sitt hemland gör att hon troligen kan se den svenska vardagen med större perspektiv genom sin lins.

Som en uppmuntran till unga svenska tjejer delades också ett Ungdomsstipendium ut. Det gick till Eline Norberg.

 

Kulturstipendiet 2002: Suus Boerma