Network Menu

SWEA Hollands styrelse

Styrelsen

Ordförande – Anna Franzén

Vice ordförande & Webbansvarig – Carin Nordberg

Sekreterare – Carolina de Klerk Nordholm

Kassör – Lotta de Wildt

Medlemsansvarig – Maria Kroezen-Åkersten

Programansvarig – Tineke Jorissen Wedzinga

Programgruppen

Gunilla Leons von Rosen

Monica Härnquist

Eva Ruda-Nilsson

Tineke Jorissen-Wedzinga

Frederika Tornerefelt

Valberedningen

Margareta Svensson

Maria Kroezen-Åkersten

Yvonne Nordlund

Klicka på länken och lär känna styrelsen