Network Menu

SWEA i korthet

SWEA är en global förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

Catarina Hansson (Ordförande SWEA International)Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelsefull resurs för det svenska näringslivet utomlands.

SWEA är idag en av de största sverigefrämjande ideella organisationerna, vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till främmande länder.

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier.

SWEA har cirka 7 000 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30-tal länder på fem kontinenter.

SWEA Internationals ordförande sedan 2022 är Catarina Hansson.

Läs mer om SWEA Holland